Wspólnoty

CHÓR VOTUM

Zapraszamy na spotkania Chóru Akademickiego VOTUM, które odbywają się co wtorek o godzinie 19. Spotykamy się w sali Jana Pawła II w dolnym kościele (wejście z tyłu kościoła) 

Chór Akademicki przygotowuje oprawę muzyczną podczas Eucharystii w Niedzielę o godzinie 19

Zapraszamy do śpiewania z nami. Nie musisz mieć wyształcenia muzcznego, nie musisz być studentem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. 

CZYTAJ WIĘCEJ

CHÓR PARAFIALNY

Zapraszamy na spotkania Chóru Parafialnego im. Jana Pawła II, które odbywają się w czwartki o godzinie 19:00. Spotykamy się w sali Jana Pawła II w dolnym kościele (wejście z tyłu kościoła).

Chór przygotowuje oprawę muzyczną podczas Eucharystii w niedzielę o godzinie 12.

Zapraszamy do śpiewania z nami. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. 

CZYTAJ WIĘCEJ

RUCH ŚWIATŁO- ŻYCIE

Ruch Światło-Życie ma swoje źródło w nurcie odnowy Soboru Watykańskiego II, powstał więc z inspiracji Ducha Świętego i jest również dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła. Założycielem Ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), który odczytując znaki czasu zapoczątkował na polskiej ziemi dzieło Oaz Żywego Kościoła. Formacja Ruchu Światło-Życie obejmuje ludzi różnego wieku i powołania.

CZYTAJ WIĘCEJ

MINISTRANCI

Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą chłopców zdecydowanych na poświęcenie swojego czasu służbie Panu Bogu, poprzez posługę we wspólnocie ministranckiej. Bliskość Jezusa Chrystusa podczas posługi przy ołtarzu traktujemy jako szczególny zaszczyt i wyróżnienie. Pełnimy tę posługę „pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej”. Każdy z nas wie, że liturgia to niezwykłe obcowanie z Bogiem, dlatego staramy się ją dobrze zrozumieć i przygotowywać, aby na miarę naszych możliwości była piękna i doskonała.

CZYTAJ WIĘCEJ

PROMYKI JEZUSA MIŁOSIERNEGO

Cel istnienia grupy:

- zaangażowanie dzieci, (szczególnie dziewcząt) w pełniejsze życie liturgiczne w naszej parafii;

- kształtowanie postawy wiary oraz ufności w Boże Miłosierdzie;

- wychowanie i integrowanie dzieci przez modlitwę i zabawę.

CZYTAJ WIĘCEJ

KOŁO PRZYJACIÓŁ MISJI

Koło misyjne istnieje w naszej parafii od 1991 roku. Liczy 20 członków. Spotkania odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca. Często zapraszamy misjonarzy i misjonarki /diecezjalnych, zakonnych i świeckich/. Dzielą się oni swoim doświadczeniem pracy misyjnej dając świadectwo podczas niedzielnych mszy św. oraz na spotkaniach naszego Koła. Organizujemy wówczas zbiórki ofiar na potrzeby misji. W ten sposób nasi parafianie znacząco włączają się w misyjne dzieło Kościoła.

CZYTAJ WIĘCEJ

SZKOLNE KOŁO "CARITAS"

Szkolne Koło Caritas rozpoczęło swoją działalność w ZSO Nr 1 w lutym 2006 roku za zgodą dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. Jacka Ambroszczyka i za aprobatą ks. Proboszcza Grzegorza Jędraszka i p. dyrektor Aleksandry Bonisławskiej. Głównym celem Szkolnego Koła Caritas jest zainteresowanie młodzieży świadczeniem miłosierdzia, wychowanie do zorganizowanej i systematycznej pracy w tym względzie i konkretna pomoc potrzebującym. SKC działa zgodnie z obowiązującym Regulaminem biorąc udział w akcjach Archidiecezjalnego Caritas i podejmując uzgodnione wcześniej własne inicjatywy.

CZYTAJ WIĘCEJ

LEGION MAŁYCH DUSZ

Legion Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa został założony w Belgii dnia 25 września 1971 roku i jest dzisiaj rozkrzewiany w wielu krajach. Znajduje on swój początek w "Przesłaniach Miłości do Małych Dusz". "Przesłanie" jest książką, w której Małgorzata Balhan, matka rodziny robotniczej w Walonii pod wpływem mistycznych łask, otrzymanych od Pana, zapisywała od roku 1965, na polecenie swego kierownika duchowego, natchnienia wewnętrzne, mające stać się, kilka lat później, podstawą do stowarzyszenia wiernych, promieniującego daleko poza granice Belgii.

CZYTAJ WIĘCEJ

PRZYJACIELE RADIA MARYJA

W każdy I czwartek miesiąca uczestniczymy w Eucharystii w intencji Ojca św., biskupów i kapłanów, o nowe powołania do służby w Kościele oraz w intencji Rodziny Radia Maryja. W II czwartki miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00 i modlitwie różańcowej odbywają się spotkania formacyjne. Przekazujemy wówczas różne informacje, rozprowadzamy czasopisma i wysłuchujemy katechezy. Prawie na każdym spotkaniu oglądamy ciekawy film. Bliskie są nam sprawy dotyczące naszej Ojczyzny. W ciągu roku organizujemy wyjazdy na Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w lipcu i kolejne Rocznice powstania Radia Maryja do Torunia w grudniu.

CZYTAJ WIĘCEJ

STOWARZYSZENIE "MUMINKI"

W roku 1995 przy parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi powstało Duszpasterstwo Dzieci Specjalnej Troski bez statutu prawnego. Co roku w duszpasterstwie odbywały się obozy letnie połączone z wyjazdami KSM. Co tydzień w piątki od 17 do 19 odbywały się zajęcia integracyjne, na początku była to katecheza dla dzieci specjalnej troski przygotowująca je do pierwszej komunii świętej i bierzmowania. W czerwcu 2001 roku z inicjatywy ówczesnego opiekuna Duszpasterstwa ks. Kazimierza Szmuca, zostało ono przekształcone w Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom "Muminki".

CZYTAJ WIĘCEJ

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Wspólnota Rycerstwo Niepokalanej działa od początku istnienia parafii, tj. od 1981 roku. Dzisiaj liczy ona 20 osób, a wśród nich jest także grupa dzieci: rycerzy i rycerek Niepokalanej. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy I wtorek miesiąca. Treść tych spotkań związana jest głównie z osobą założyciela Rycerstwa Niepokalanej – św. Maksymiliana Kolbego. Od 5 lutego 2012 r. parafia nasza posiada Jego relikwie. Poznajemy poprzez różne publikacje książkowe i filmy historię jego życia, niestrudzoną działalność i pobożność maryjną.

CZYTAJ WIĘCEJ

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

Zapraszamy na spotykania Duszpasterstwa Akademickiego, które odbywają się co niedzielę o godzinie 19:00. Spotykamy się na Mszy św., po której przechodzimy do pomieszczeń parafialnych. Działania Duszpasterstwa Akademickiego to przede wszystkim formacja duchowa, ale nie tylko.

CZYTAJ WIĘCEJ

ASYSTA

Asysta parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi powstała w 1982 r.

Posiadamy 8 chorągwi i 5 sztandarów. Uczestniczymy w uroczystościach odpustowych w 33 łódzkich parafiach, zapraszając jednocześnie asysty tychże wspólnot na uroczystości odpustowe ku czci naszej Patronki – Matki Boskiej Jasnogórskiej, 26 sierpnia. Na uroczystość odpustową ku czci św. Józefa – 19 marca, zapraszamy natomiast asysty dekanatu Łódź-Widzew.

CZYTAJ WIĘCEJ
POWRÓT