Sakramenty

CHRZEST

Chrzest Św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". KKK 1213
Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. (...) Apostołowie i ich współpracownicy udzielali chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa. ( ... ) Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: "Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom" ( Dz 16, 31 - 33). KKK 1226

CZYTAJ WIĘCEJ

BIERZMOWANIE

Termin "bierzmowanie" pochodzi od czeskiego birmovati, które znaczy utwierdzać. W dawnym języku polskim "bierzmo" oznaczało belkę podtrzymującą drewniany strop. "Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu"(KKK-1317)

CZYTAJ WIĘCEJ

EUCHARYSTIA

Podczas ostatniej wieczerzy, Chrystus ustanowił sakrament eucharystii, która od tamtego czasu jest nieprzerwanie sprawowana w kościele. Jest ona uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.Nazwa "eucharystia" pochodzi z języka greckiego i oznacza dziękczynienie. Inne określenia Eucharystii to min. "Wieczerza Pańska", "Łamanie chleba" ,"Zgromadzenie eucharystyczne", "Msza Św."[zob. KKK 1328-1332]

CZYTAJ WIĘCEJ

POKUTA

Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpóscił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała(Mk 2, 1 - 12), chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki.Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. KKK 1421

CZYTAJ WIĘCEJ

NAMASZCZENIE CHORYCH

Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpóscił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała(Mk 2, 1 - 12), chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki.Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. KKK 1421

CZYTAJ WIĘCEJ

KAPŁAŃSTWO

Sakramenty: święceń (kapłaństwo) i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego.

CZYTAJ WIĘCEJ

MAŁŻEŃSTWO

"Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. KKK 1603

CZYTAJ WIĘCEJ
POWRÓT