CHRZEST
Data dodania: 2016-02-03 09:27:06

Chrzest Św. jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". KKK 1213
Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. (...) Apostołowie i ich współpracownicy udzielali chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa. ( ... ) Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: "Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom" ( Dz 16, 31 - 33). KKK 1226

Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonała i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. KKK 1253

Aby się mogła rozwijać łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców, którzy stają się opiekunami życia powierzonego im przez Boga. KKK 1251

Na tym także polega rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. KKK 1255


Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:


- chrztu udziela się z zachowaniem obrzędu przepisanego w zatwierdzonych księgach liturgicznych... kan. 850
- sprawowanie sakramentu powinno być odpowiednio przygotowane, dlatego ... rodzice dziecka chrzczonego, jak również chrzestni, powinni być należycie pouczeni o znaczeniu tego sakramentu i o związanych z nim obowiązkach. kan. 852 pkt 2
- rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyć się, by nie nadawać imienia obcego duchowi chrześcijańskiemu. kan. 855
- do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się: o aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich ... o aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie. kan. 868 § 1

Przyjmujące chrzest dziecko winno mieć chrzestnych, którzy wraz z rodzicami przedstawiać je będą do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie.
Do przyjęcia zadań chrzestnego (chrzestnej) może być dopuszczony ten kto:

1. jest wyznaczony przez rodziców dziecka, albo przez tego , kto ich zastępuje;
2. ukończył 16 lat
3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najśw. Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić;
4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej....;
5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. kan. 874 § 1

Sakrament chrztu w naszej parafii celebrowany jest w II i IV niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12:00.
Aby spisać akt chrztu jedno z rodziców winno zgłosić się do kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed wybranym terminem sakramentu chrztu przypadającym na II lub IV niedzielę miesiąca z kompletem następujących dokumentów:

1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
2.Kościelnym aktem zawarcia sakramentalnego małżeństwa, jeżeli zawarte ono było poza naszą parafią
3. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych stwierdzające możność pełnienia godności rodziców chrzestnych

Rodzice dziecka jak i chrzestni zobowiązani są do uczestniczenia w konferencji przed chrztem prowadzonej w piątek przed niedzielą chrztu o godz. 19:00.