BIERZMOWANIE
Data dodania: 2016-02-03 21:04:39

biezrmowanie

Termin "bierzmowanie" pochodzi od czeskiego birmovati, które znaczy utwierdzać. W dawnym języku polskim "bierzmo" oznaczało belkę podtrzymującą drewniany strop. "Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu"(KKK-1317)

SKUTKI:

"(...)Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Św., jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy"(KKK-1302) "Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie Laski chrzcielnej;
-zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie
 -ściślej jednoczy nas z Chrystusem -pomnaża w nas dary Ducha ŚW.
 -udoskonala naszą więź z kościołem
 -udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Św. do szerzenia i ochrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa, oraz do tego, aby nigdy nie wstydzić się Krzyża"(KKK-1303)

SZAFARZ

"Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup.Ważnie udziela tego sakramentu również prezbiter posiadający taką władze na podstawie powszechnego prawa, lub szczególnego udzielania ze strony kompetentnej władzy"(KPK-kan882) [por.KKK-1313]

PRZYJMUJĄCY BIERZMOWANIE

"Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany"[KPK-kan.889&1]
"Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie Łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty , aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Św.Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy łaski Ducha Świętego..."[KKK-1310]
"Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem"[KPK-kan.892]
"Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła wraz z włożeniem ręki przez szafarza i słowami "Przyjmij znamię daru Ducha Św."...[KKK-1320]

W Polsce istnieje zwyczaj polegający na wybieraniu patrona bierzmowania. Nowe imię przyjmowane z tej okazji podkreśla świadomy wybór bierzmowanego. Patronem może być dowolny święty lub błogosławiony. Liturgia Sakramentu Bierzmowania: -Liturgia Słowa Bożego
-przedstawienie kandydatów
-homilia biskupa
-odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
-modlitwa o dary Ducha Św.[dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, bojaźni Bożej, umiejętności, pobożności]
-namaszczenie krzyżmem
-modlitwa powszechna
-liturgia eucharystyczna
-błogosławieństwo