NAMASZCZENIE CHORYCH
Data dodania: 2016-02-03 22:11:37

namaszczenie

Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpóscił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała(Mk 2, 1 - 12), chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki.Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. KKK 1421

 

NAMASZCZENIE CHORYCH:

 
"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu". KKK 1499
Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, podających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci. KKK 1500
Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego. KKK 1501
Namaszczenie chorych "nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia."... KKK 1514

 

"Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach..." Konstytucja Apostolska "O sakramencie namaszczenia chorych"

 

Z KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO:


Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości.
Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo staje się poważniejsze.kan. 1004 § 1 i § 2
Sakramentu należy udzielać chorym, którzy - będąc przytomni na umyśle - przynajmniej pośrednio o niego prosili.kan. 1006
Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.kan. 1007

 

Aby właściwie przygotować dom, w którym sprawowany będzie sakrament w pokoju chorego należy:
- nakryć stół białym obrusem
- ustawić Krzyż i świece
- umieścić naczynie z wodą święconą i kropidło
-postawić talerzyk z 3 kulkami waty
-i szklankę z przegotowaną letnią wodą do popicia dla chorego