WIZYTA DUSZPASTERSKA
Data dodania: 2016-12-17 16:40:33


bloki nr 371, 375, 377, 378, 379, 380 i 381, w poniedziałek 29 stycznia od godz. 16:00.

bloki nr 382, 383, 384 i uzupełnienia, we wtorek 30 stycznia od godz. 16:00.

Uzupełnienia w środę 31 stycznia od godz. 16:00.


Wszyscy, którzy z różnych powodów nie mogli przyjąć kapłana z wizytą kolędową w wyznaczonym terminie mogą zgłosić kolędę w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Kapłan przyjdzie z wizytą we wtorek 30 stycznia lub w środę 31 stycznia od godz. 16:00.


W rodzinie chrześcijańskiej zadbajmy by podczas wizyty duszpasterskiej byli obecni wszyscy domownicy. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyt od religii. Na kolędę wypada nakryć stół białym obrusem, na stole powinien być krzyżyk, zapalona świeca i woda święcona, może być także Pismo św. Ofiary składane przy kolędzie będą przeznaczone na spłatę należności za nowe meble do kaplicy Wszystkich Świętych do naszego kościoła.


Pamiątką z wizyty kolędowej będzie folder o Misjach Miłosierdzia w naszej parafii. Prosimy by drzwi do mieszkań były już wcześniej otwarte dla kapłana aby kapłan nie musiał stać pod drzwiami. Za serdeczne przyjmowanie i ofiary składamy podziękowanie - Bóg zapłać! Wodę świeconą można nabrać w kruchcie kościoła.