DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
Data dodania: 2016-02-04 17:21:39

Zapraszamy na spotykania Duszpasterstwa Akademickiego, które odbywają się co niedzielę o godzinie 19:00. Spotykamy się na Mszy św., po której przechodzimy do pomieszczeń parafialnych. Działania Duszpasterstwa Akademickiego to przede wszystkim formacja duchowa, ale nie tylko.

Spotkania rozpoczynamy modlitwą. Następnie przystępujemy do zagadnień zaplanowanych na daną niedzielę. W pierwszą niedzielę miesiąca omawiamy fragment Pisma Świętego przewidziany przez liturgię na dany dzień. Kolejna niedziela poświęcona jest na omawianie tematów przez nas wcześniej zaproponowanych,  a które dotyczą nurtujących nas zagadnień. W trzecią niedzielę zapraszamy gościa  z prelekcją na zaproponowany przez nas temat. Raz w miesiącu spotkania odbywają się w kościele lub kaplicy, gdzie trwamy na modlitwie w duch Taize. Mamy przez to możliwość zaangażowania się w życie Kościoła lokalnego, dania cząstki siebie innym oraz zdobycia cennego doświadczenia w działalności studenckiej.