18 CZERWCA 2017 R. - DRAMA O OBJAWIENIACH MATKI BOŻEJ W FATIMIE
Data dodania: 2017-06-18 14:35:15

Pomysł powstania obrazka scenicznego o Objawieniach w Fatimie powstał w grupie parafialnej Eucharystycznego Ruchu Młodych w roku ubiegłym, jako przygotowanie do 100. rocznicy Objawień. Pokazaliśmy wtedy pierwszą część, która zakończyła się momentem udzielenia dzieciom: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie Komunii Świętej przez Anioła Pokoju.

Członkowie grupy mogli na tym poprzestać, ale w bieżącym roku przeżywamy 100. rocznicę Objawień i cieszymy się z kanonizacji Franciszka i Hiacynty, która miała miejsce 13 maja 2017 r. w Fatimie. Tym samym stało się czymś oczywistym, że trzeba opowiedzieć wszystkim, czego oczekuje Matka Boża, która przyszła do dzieci w Fatimie. Eucharystyczny Ruch Młodych, pod przewodnictwem pani Marii-Teresy Kaźmierczak, postanowił włączyć innych do przygotowań, by wspólnie podjąć trud przekazania tego, o co prosiła Maryja.

Z Bożą pomocą udało się pozyskać dzieci, młodzież i dorosłych (także małżeństwa), którzy spotykali się przez kilka miesięcy w każdą sobotę. Najpierw grupa przychodziła przed Najświętszy Sakrament na krótką adorację, a następnie pracowała nad układaniem scenariusza, po czym stopniowo opanowywali treść na pamięć. Nie obyło się bez trudności, łącznie z wielokrotną zmianą obsady, nawet do ostatniego dnia przed przedstawieniem treści Orędzia. Jednak Matka Boża czuwała nieustannie nad młodymi aktorami, za co Jej serdecznie dziękują.