STOWARZYSZENIE "MUMINKI"
Data dodania: 2016-02-04 17:44:33

W roku 1995 przy parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi powstało Duszpasterstwo Dzieci Specjalnej Troski bez statutu prawnego. Co roku w duszpasterstwie odbywały się obozy letnie połączone z wyjazdami KSM. Co tydzień w piątki od 17 do 19 odbywały się zajęcia integracyjne, na początku była to katecheza dla dzieci specjalnej troski przygotowująca je do pierwszej komunii świętej i bierzmowania. W czerwcu 2001 roku z inicjatywy ówczesnego opiekuna Duszpasterstwa ks. Kazimierza Szmuca, zostało ono przekształcone w Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom "Muminki".

W porozumieniu z rodzicami i Księdzem Proboszczem powstał komitet założycielski i lista 25 przyszłych członków Stowarzyszenia. Powstał statut i wybrano władze: prezesa, v-ce prezesa, sekretarza i skarbnika oraz komisję rewizyjną. Złożono dokumenty w sądzie rejestracyjnym na ul. Pomorskiej i uzyskano status Stowarzyszenia bez prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

Motywem powstania "Muminków" była potrzeba ogarnięcia opieką nie tylko duszpasterską dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, a także ich rodzin, zamieszkujących przede wszystkim teren naszej parafii, a dalej dzielnicy Łódź -Widzew i całego naszego miasta.
Struktura działania opiera się na spotkaniach w każdy pierwszy i drugi piątek miesiąca od godz. 17.30 do 19.00. Mają one charakter katechezy połączonej z zajęciami integracyjnymi oraz pewną formą warsztatów terapii zajęciowej.
Raz w miesiącu w trzecią niedzielę o godz. 16.00 niepełnosprawni spotykają się na Mszy Świętej sprawowanej specjalnie dla nich. Po Mszy Św. w Sali Spotkań "Muminków" odbywa się Agape - poczęstunek połączony z dzieleniem się swoimi doświadczeniami z minionego miesiąca.
W wakacje Stowarzyszenie organizuje kolonie integracyjno - rehabilitacyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia.

Numer naszego konta bankowego:

PKO SA IX o/Łódź 15 1240 3086 1111 0000 3480 0650

Za wszystkie gesty dobroci i wsparcia z serca dziękujemy!