SZKOLNE KOŁO "CARITAS"
Data dodania: 2016-02-04 18:36:37

Szkolne Koło Caritas rozpoczęło swoją działalność w ZSO Nr 1 w lutym 2006 roku za zgodą dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. Jacka Ambroszczyka i za aprobatą ks. Proboszcza Grzegorza Jędraszka i p. dyrektor Aleksandry Bonisławskiej. Głównym celem Szkolnego Koła Caritas jest zainteresowanie młodzieży świadczeniem miłosierdzia, wychowanie do zorganizowanej i systematycznej pracy w tym względzie i konkretna pomoc potrzebującym. SKC działa zgodnie z obowiązującym Regulaminem biorąc udział w akcjach Archidiecezjalnego Caritas i podejmując uzgodnione wcześniej własne inicjatywy.

SKC współpracuje również z Parafialnym Kołem Caritas w parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Opiekunami SKC są: Iwona Zapałowska i Wiesława Bednarska – katechetki w ZSO Nr 1.

 W roku szkolnym 2011/2012 w SKC w ZSO Nr 1 działa 35 uczniów z 34 Gimnazjum i 30. uczniów z 32 LO - w sumie 65 uczniów. Spotykamy się raz w tygodniu na modlitwie i wymianie informacji,  co trzy tygodnie na dłuższym spotkaniu formacyjnym i częściej, gdy zachodzi taka potrzeba w związku z prowadzonymi akcjami.

 Wolontariusze ze SKC pod opieką opiekunów brali udział w wielu akcjach, by nieść pomoc potrzebującym.

 • Wolontariusze SKC wzięli aktywny udział w akcji „Serce Łodzi” prowadząc zbiórkę pieniężną na rzecz dzieci chorych na serce w szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki.
 • SKC wzięło udział w Parafialnym Festynie ku czci św. Stanisława Kostki – wolontariusze pomagali w przeprowadzeniu loterii fantowej i w organizowaniu zabaw dla dzieci i w biegu sprawnościowym połączonym z konkursem wiedzy religijnej.
 • W ramach Tygodnia Miłosierdzia wolontariusze z LO i Gim. zorganizowali zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin w parafii. Dary zostały przekazane do Parafialnego Koła Caritas.
 • W ramach akcji „Torba miłosierdzia” Koło Caritas przeprowadziło zbiórki odzieży i zabawek, artykułów piśmienniczych i słodyczy dla dzieci. Przedstawiciele Koła z opiekunami: I. Zapałowską i W. Bednarską, nawiązali kontakt z Oddziałem Dziecięcym Szpitala Psychiatrycznego w Łodzi. Zebrane dary zostały przekazane do tej placówki.
 • SKC wzięło udział w modlitwie za miasto, organizowanej przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, modląc się razem z przechodniami i mieszkańcami osiedla Łódź – Widzew im. B. Chrobrego.
 • Grupa młodzieży z opiekunami wzięła udział w ogólnopolskiej zbiórce dla uzdolnionej młodzieży „Stypendium Trzeciego Tysiąclecia”. SKC włączyło się w przygotowanie uroczystego obchodu Dnia Papieskiego.
 • Szkolne Koło Caritas włączyło się w ogólnopolską akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom sprzedając świece wigilijne. Wypracowany dochód w całości przeznaczony został dla dzieci ze Szpitala Psychiatrycznego.
 • SKC współpracując z Parafialnym Caritas wzięło udział w akcji roznoszenia paczek świątecznych dla rodzin i starszych osób (około 40 rodzin) potrzebujących pomocy z Parafii MBJ.
 • Wolontariusze SKC wraz z opiekunami współpracując z Archidiecezjalnym Caritas przygotowywali Wigilię dla bezdomnych w Hali Expo.
 • Opiekunowie Koła podjęli stałą współpracę z pedagogami szkolnymi i wychowawcami, rozpoznając aktualne sytuacje uczniów i możliwości niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Co miesiąc z Parafii MBJ przekazywane są fundusze na obiady dla 10. uczniów naszej szkoły. W związku ze szczególnie trudną sytuacją rodzinną kilku uczniów i nadchodzącymi Świętami opiekunowie Koła nawiązali kontakt z Parafialnym Kołem Caritas pośrednicząc w zorganizowaniu paczek żywnościowych dla tych rodzin.
 • W związku z Dniem Babci i Dziadka wolontariusze ze SKC współpracowali z Parafialnym Caritas przygotowując uroczysty poczęstunek dla babć i dziadków z parafii i biorąc udział we Mszy św. w ich intencji.
 • Młodzież zaangażowana w pracę Koła Caritas wypracowywała potrzebne dochody organizując na terenie ZSO sprzedaż chlebków i baranków świątecznych na Wielkanoc, akcję „Jałmużny Wielkopostnej”.
 •  W związku z Dniem Chorego młodzież z Koła Caritas pod nadzorem opiekunów i Parafialnego Koła Caritas wzięła udział we Mszy św. i odwiedziła chorych z naszej parafii.
 •   Część dochodów pozyskanych ze sprzedaży wielkanocnej została przeznaczona na pomoc najbardziej potrzebującym uczniom szkoły, część na pomoc chorym dzieciom w szpitalu. Odpowiadając na prośbę p. Ordynator XI Dziecięcego Oddziału Psychiatrycznego w Łodzi młodzież z Koła Caritas przeprowadziła zbiórkę zabawek i gier edukacyjnych. W okresie Bożego Narodzenia i z okazji Dnia Dziecka przedstawiciele Koła z opiekunami odwiedzili dzieci organizując im gry, zabawy, śpiewanie przy gitarze i przekazując zabawki i słodycze z obietnicą dalszej współpracy i pomocy. SKC systematycznie kilka razy w roku odwiedza chore dzieci w tym szpitalu.
 • Wolontariusze z Koła Caritas wzięli udział w akcji „Strefa dzieciom” w Teatrze Wielkim, pomagając w zabawach i przekazywaniu paczek dla dzieci.
 • Wybrani wolontariusze wzięli również udział w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny, a dotyczącym pracy w hospicjum. W naszej szkole gościliśmy przedstawicielkę z hospicjum domowego, która działa przy Caritas w Łodzi. W ramach spotkania wolontariusze poznali bliżej warunki pracy w tego typu hospicjum.
 • Nagrodą dla wolontariuszy był ich udział w koncercie rockowym przygotowanym przez pracowników Caritas.
 • Na Festynie „Pola nadziei” zorganizowanym przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas wystąpił zespół śpiewających dziewcząt z naszego Liceum i ze SKC.  Po raz drugi zespół śpiewał na spotkaniu parafialnych kół Caritas z całej Łodzi.
 • Wolontariusze z naszej szkoły brali udział w Festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Caritas. Nasza młodzież pod nadzorem opiekunów SKC pomagała w organizacji Festynu.
 • SKC razem z Samorządem Szkolnym przeprowadziło na terenie Szkoły zbiórkę zabawek dla chorych dzieci przebywających na Oddziale Onkologicznym Szpitala Dziecięcego.
 • SKC zaangażowane jest w „Adopcję na odległość” prowadzoną przez Salezjański Ośrodek Misyjny, wspierając dwójkę dzieci w Afryce.
 • Grupa wolontariuszy wzięła udział w pieszym rajdzie do Witowa. W nagrodę za ofiarną działalność przedstawiciele Koła wraz z opiekunem brali udział w Forum młodych wolontariuszy SKC w Częstochowie.
 • Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia wolontariusze SKC wzięli udział w skupieniu adwentowym.

 

 Modlitwą otaczamy wszystkich, do których kierujemy naszą pomoc. Modlimy się też za siebie nawzajem, by nasza pomoc płynęła z mądrej, miłosiernej miłości Bożej.