PROMYKI JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Data dodania: 2016-02-04 18:39:57

PROMYKI

Cel istnienia grupy:

- zaangażowanie dzieci, (szczególnie dziewcząt) w pełniejsze życie liturgiczne w naszej parafii;

- kształtowanie postawy wiary oraz ufności w Boże Miłosierdzie;

- wychowanie i integrowanie dzieci przez modlitwę i zabawę.

Zadania podejmowane w parafii:

- Śpiew podczas niedzielnej Mszy Świętej dla dzieci, dramy biblijne, nabożeństw: różańcowych, Drogi Krzyżowej, zaangażowanie w przygotowanie festynu parafialnego, udział w przeglądach piosenki religijnej (na przykład „Cecylia song”), warsztatach muzycznych.

Obecnie Promyki Jezusa Miłosiernego liczą około 20 dzieci, na spotkania systematycznie uczęszcza ok. 15 dzieci. Ta liczba nie jest stała. Wiele osób „przewija się” przez tą grupę, przychodzi co jakiś czas. Mamy doświadczenie, że Promyki trzeba ciągle mobilizować, przypominać, motywować.

Osoby najbardziej zaangażowane staramy się wyróżnić drobnymi nagrodami. Ciągle szukamy nowych form docierania do dzieci. Jest też możliwość nauki gry na gitarze.

Sposób i miejsce formacji:

- cotygodniowe spotkania formacyjne połączone z próbą śpiewu; tematyka spotkań skoncentrowana jest wokół roku liturgicznego oraz tajemnicy Bożego Miłosierdzia;

- coniedzielna Msza Święta, poprzedzona próbą śpiewu i przygotowaniem liturgicznym.

Grupę prowadzą: Siostry Jezusa Miłosiernego