RUCH ŚWIATŁO- ŻYCIE
Data dodania: 2016-02-04 18:45:27

światło życie

Ruch Światło-Życie ma swoje źródło w nurcie odnowy Soboru Watykańskiego II, powstał więc z inspiracji Ducha Świętego i jest również dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła. Założycielem Ruchu jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987), który odczytując znaki czasu zapoczątkował na polskiej ziemi dzieło Oaz Żywego Kościoła. Formacja Ruchu Światło-Życie obejmuje ludzi różnego wieku i powołania.

W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko n. Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin. Cel i program Ruchu wyrażają greckie słowa ΦΩΣ (światło) i ZΩΗ (życie) wpisane w znak krzyża i oznaczają jedność światła danego od Boga i świadectwo życia chrześcijańskiego, do którego dążymy. Sprawcą tej jedności jest Duch Święty. To On sprawia, że światło rozumu, światło sumienia, światło Słowa Bożego, światło Chrystusa jako wzoru osobowego i światło Kościoła w czasie formacji duchowej rodzi nowego człowieka, dojrzałego chrześcijanina we wspólnocie Kościoła. Formacja duchowa rozpoczyna się od ewangelizacji indywidualnej bądź przez rekolekcje prowadzące do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i włączenia się w grupę formacyjną uczniów Chrystusa zwaną kręgiem. W zależności od wieku i stanu formacja odbywa się w oparciu o materiały formacyjne dla dzieci i młodzieży, małżeństw, oraz osób samotnych.

 

       Domowy Kościół - gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie to wspólnoty podejmujące małżeńsko-rodzinną formację świeckich w Kościele. Pierwsze kręgi tej formacji przy naszej parafii powstały w 1986 r. Obecnie skupionych jest w sześciu kręgach 25 małżeństw oraz w trzech kręgach 27 osób samotnych, zaś w całym rejonie Widzew obejmującym również parafie bł. Jana XXIII, św. Alberta Chmielowskiego, św. Kazimierza i św. Doroty w Mileszkach 61 par małżeńskich. Realizując program Domowego Kościoła dążymy do odnowy małżeństw i całych rodzin poprzez praktykę życia Słowem Bożym, modlitwą rozumianą jako osobiste spotkanie z Chrystusem, Eucharystią i innymi sakramentami, a także dawanie świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi i przez służbę w Kościele, według otrzymanych darów. Te praktyki jak również dialog małżeński, modlitwa małżeńska oraz reguła życia pozwalają nam z mozołem budować naszą duchowość i jedność małżeńską. Mobilizacją do realizacji tych praktyk są comiesięczne spotkania formacyjne w kręgach oraz uczestnictwo w formacyjnych oazach rekolekcyjnych, wakacyjnych i śródrocznych, a także w Dniach Wspólnoty, seminariach i innych ubogacających wspólnotowych spotkaniach.

 

Wszystkie te wysiłki służą temu, aby przy pomocy łaski Bożej stać się dojrzałym i odpowiedzialnym chrześcijaninem, nowym człowiekiem na wzór naszej patronki, Niepokalanej Matki Kościoła, ale także by małżonkowie wzajemnie się uświęcali, budowali jedność małżeńską i rodzinną i wzajemnie się w rodzinie ewangelizowali. Naszym posłannictwem jest również służba w Domowym Kościele jak i we wspólnocie parafialnej. Dlatego czynnie włączamy się w liturgię niedzielnych Mszy Świętych i w inne uroczystości parafialne. W każdą niedzielę posługą liturgiczną ubogacamy Eucharystię o godz. 12:00. W każdy wtorek gromadzimy się przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie, w której biorą udział także osoby należące do innych grup parafialnych. Przygotowani duchowo pragniemy zaoferować naszą gotowość i pomoc w ewangelizowaniu i formacji duchowej małżeństw. Zapraszamy więc do włączania się do wspólnot Domowego Kościoła.

 

         Przy parafii Matki Bożej Jasnogórskiej istnieje także oaza młodzieżowa oraz grupa oazowa dzieci.