ks. Paweł Jurek (1990-1991)
Data dodania: 2016-02-05 19:41:03