MINISTRANCI
Data dodania: 2016-02-04 18:42:27

Miinstranci

Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą chłopców zdecydowanych na poświęcenie swojego czasu służbie Panu Bogu, poprzez posługę we wspólnocie ministranckiej. Bliskość Jezusa Chrystusa podczas posługi przy ołtarzu traktujemy jako szczególny zaszczyt i wyróżnienie. Pełnimy tę posługę „pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej”. Każdy z nas wie, że liturgia to niezwykłe obcowanie z Bogiem, dlatego staramy się ją dobrze zrozumieć i przygotowywać, aby na miarę naszych możliwości była piękna i doskonała.

Formacja odbywa się w trzech grupach:

 

  1. Kandydaci na ministrantów. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 10:00.

  2. Ministranci młodsi. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 14:00. W czasie spotkań zostają podejmowane wybrane tematy z podręczników przygotowujących do funkcji Ministranta Światła, Ołtarza oraz Słowa.

  3. Ministranci starsi. Spotkania odbywają se w sobotę o godzinie 12:00.
  4. Lektorzy i ceremoniarze. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 11:00. Podczas spotkań rozważany jest tekst „Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego”.

 

Poza cotygodniowymi spotkaniami, Liturgiczna Służba Ołtarza parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej zbiera się również przed ważnymi uroczystościami, aby przygotować przebieg liturgii oraz przypisać każdemu ministrantowi poszczególne funkcje.